Like!  0 
ไทยEnglish
พ.ศ. 2520คุณวีรชัย ลีลาอัศวิน ได้เริ่มทำกิจการเล็กๆ ในบ้าน โดยผลิตงานโลหะเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง อาทิ ตะปูชนิดต่างๆ ตะขอเกี่ยวกระเบื้องหลังคา สกรูเกลียวปล่อยชนิดต่างๆ ด้วยแรงงานในครอบครัว กิจการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จนในปี พ.ศ.2533 สามารถก่อตั้งบริษัท จิตชัยแฟคทอรี่ จำกัด ได้สำเร็จด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท มีโรงงานและสำนักงาน ตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.2539คุณวรเดช ลีลาอัศวิน บุตรชาย ซึ่งจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มารับผิดชอบดูแลโรงงานเต็มตัว และจัดตั้งแผนกช่างขึ้นเพื่อซ่อมแซม
ดัดแปลงเครื่องจักรเก่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดจนมีการสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือขึ้นใช้เอง
พ.ศ. 2542หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นกับประเทศไทย บริษัทได้รับความบอบช้ำมากจากสภาพเศรษฐกิจ
ทำให้ต้องมองหาช่องทางทำธุรกิจอื่นเสริมนอกจากวัสดุก่อสร้าง จึงได้ใช้แผนกช่าง รับงานผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรเพื่อการส่งออก ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยจากภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น ช่วงแรกเครื่องจักรเดิมซึ่งใช้อยู่มีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขอเช่าใช้เครื่องจักรตามสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
พ.ศ. 2544หลังช่วงเวลา 3 ปีที่เลวร้ายที่สุดผ่านไป บริษัทพอมีทุนซื้อเครื่องแมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ มือสองจากญี่ปุ่นได้เป็นเครื่องแรก จึงเปลี่ยนชื่อจากแผนกช่าง เป็นแผนก CNC และใช้พื้นที่มุมหนึ่งในโรงงานและ
โรงจอดรถเป็นสถานที่ทำงาน บริษัทได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากคำแนะนำปากต่อปากของลูกค้า
พ.ศ. 2546หลังจากเศรษฐกิจดีขึ้น และได้นำนโยบายการทำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้ไม่ก่อหนี้ และพยายามพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด บริษัทจึงรวบรวมเงินสดได้มากพอสำหรับการซื้อเครื่อง CNC MACHINING CENTER แบรนด์ HURCO เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2549ผลจากการที่มีลูกค้ามากขึ้นและแผนก CNC มียอดขายมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงสร้างอาคารโรงงาน CNC หลังแรก บนพื้นที่ว่างภายในโรงงาน ทำให้แผนก CNC มีสถานที่ทำงานเป็นสัดส่วนแยกจากโรงงานหลัก และยังคงซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเมื่อมีเงินสดพร้อมมาตลอด จนแผนก CNC มีเครื่องจักรที่จำเป็นครบถ้วน
พ.ศ. 2551บริษัทได้รับทุนส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดทำระบบ ISO 9000 และได้รื้อสวนหย่อม
โรงอาหารเพื่อขยายพื้นที่โรงงานของแผนก CNC รองรับเครื่องจักรและงานที่มากขึ้น
พ.ศ. 2553บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000: 2008 และในปลายปีนั้นเองที่บริษัทได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ไปศึกษาดูงานที่เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 8 วัน หลังจากกลับจากดูงาน คุณวรเดช ได้ใช้ความรู้และแนวคิดที่ได้จากญี่ปุ่นมาปรับปรุงภายในโรงงานขนานใหญ่ จนมีผู้ประกอบการจากเมืองฟุกูโอกะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานในโอกาสมาดูงานประเทศไทยถึง 3 กลุ่ม
 จากจำนวนเครื่องจักรที่มากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลง และเพื่อขยายโอกาสที่จะรับลูกค้าจาก
ต่างประเทศ บริษัทจึงตัดสินใจสร้างโรงงานแห่งใหม่ ในตำบลท่าเสา ห่างจากโรงงานเดิม 8 กิโลเมตร
พ.ศ. 2554บริษัทจัดซื้อเครื่องจักร CNC MACHINING CENTER 5 แกน จากประเทศเยอรมัน และสั่งซื้อเครื่องวัด CMM จากบริษัท Hexagon เพื่อเสริมศักยภาพการผลิต แต่จากภาวะน้ำท่วมในปีนั้น แม้บริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ แต่จำเป็นต้องเลื่อนการติดตั้งเครื่องจักรเป็นปีถัดไปแทน
 ออกงานแสดงสินค้างาน Thai Subcon เป็นครั้งแรก และมีลูกค้าให้ความสนใจมากจนติดต่อซื้อขายหลายราย
 หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ผ่านไป ลูกค้าหลักหลายรายของบริษัทเสียหายหนักจากน้ำท่วม บริษัทมี
นโยบายช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตอบแทนพระคุณ โดยการให้ความช่วยเหลือทุกด้าน เช่น ช่วยผลิตชิ้นส่วนทดแทนเร่งด่วนที่สุด ช่วยจัดหาสินค้าหรือวัสดุ ส่งพนักงานไปช่วยเก็บกวาด เลื่อนการเก็บบัญชี ตลอดจนส่งขนมไปให้กำลังใจพนักงานของลูกค้า
พ.ศ. 2555บริษัทเพิ่มเครื่องจักร CNC ในปีนี้ถึง 5 เครื่องเพื่อรองรับงานที่มากขึ้นและทดแทนเครื่องที่เก่าเกินไป ช่วงปลายปีบริษัทเริ่มทำการย้ายงานแผนก CNC ทั้งหมดไปยังโรงงานใหม่ที่สร้างเสร็จ และดทะเบียนบริษัทใหม่เป็น “บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มบริษัทจิตชัย และเริ่มดำเนินกิจการในโรงงานใหม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 โดยมีคุณวรเดช ลีลาอัศวิน
เป็นกรรมการผู้จัดการ
พ.ศ. 2556ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2.5 ไร่ ในตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ทำงานประมาณ 1,800 ตารางเมตร มีเครื่องจักร CNC 21 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ อีกกว่า 30 เครื่อง
ครอบคลุมทุกลักษณะงานของลูกค้า
 เป้าหมายและความมุ่งมั่น

จากวันที่เราเริ่มต้นด้วยการเช่าเครื่องจักรทำงาน มาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 12 ปี ที่พวกเรามานะบากบั่นและทุ่มเท การจะสร้างบริษัทที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น เราเชื่อว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปทั้งหมด ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสิน ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพงานที่ได้รับ ราคาที่สมเหตุสมผล การส่งของให้ทันความต้องการ การบริการที่ดี และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในยามฉุกเฉิน พวกเราระลึกเสมอว่าลูกค้าต้องรู้สึกคุ้มค่าที่ต้องจ่ายเงินให้เรา

พวกเราตั้งใจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความสามารถรอบด้าน รองรับลูกค้าได้ตั้งแต่งานทั่วไป ไปจนถึงงานที่ต้องการความละเอียด หรือเทคนิคในการผลิตที่ซับซ้อน เราพยายามสรรหาและเพิ่มเติมเทคโนโลยี่ใหม่ๆ ในการผลิตเสมอ เราภูมิใจทุกครั้งที่สามารถผลิตชิ้นงานที่ทดแทนชิ้นส่วนจากต่างประเทศได้สำเร็จ แม้จะมีคนบอกว่า “ต้องนำเข้าคนไทยทำไม่ได้” คำพูดนี้เป็นความท้าทายทุกครั้งที่บริษัทไทยแท้เล็กๆ แห่งนี้ มีโอกาสได้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเราทำได้จริง